Съветниците от СЕК имат конкретни предложения за промяна в досега действащата Наредба. Снимка Авторът

Съветниците от СЕК имат конкретни предложения за промяна в досега действащата Наредба. Снимка Авторът

Съветници от групата на "Средна европейска класа" имат конкретни идеи за промяна на текстове в Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на община Бургас. Тази Наредба касае обектите по член 56.

Група съветници в местния парламент на Бругас предложиха промени в Наредбата още в началото на февруари. Сред тях са и съветници от групата на СЕК. "До два месеца, комисията, която работи по промените трябва да предостави събраните и обобщени предложения", каза съветникът от СЕК Иван Иванов. От групата на СЕК предлагат собственици на преместваеми обекти да имат възможност да ги наемат за срок не от три, както е досега, а за срок от пет  години. Те дори ще предложат изрядните търговци да имат право да стопанисват конкретен обект за срок от 5 плюс 5 години.

"Не можем да дадем за вечно ползване една точка на някого, но хората, които са изрядни към Общината трябва да бъдат поощрявани и да се ползват с предимство при отдаването на обектите", коментира съветникът от СЕК Красимир Калудов. Според него има отпор от страна на наемателите на обекти по член 56, тъй като те не искат да участват в търг, за да наемат конкретната точка. В същото време сред тях има такива, които преотдават на други фирми вече наетите с договор от Общината обекти.

Досега са прамени доста опити за промяна на Наредбата и 11 пъти те са падали в съда.