20130216092748-imgres

20130216092748-imgres

Силно увеличение на заболелите от грип и остри респираторни заболявания във Варненско

5-14 и 15-29 годишните. В Инфекциозна клиника на МБАЛ  "Св. Марина" са били хоспитализирани 7 случая на грип/(неуточнен тип/ – от 0-4г. – 3 случая и в интервала 30-64 години - 4 случая, като единият случай на грип е с усложнение – пневмония. През отчетната, спрямо предходната седмица на 2013г заболеваемостта от чревни инфекции е леко завишена. Регистрирани са 37 срещу 27 чревни инфекции, като увеличението с десет заболели е за сметка на ентероколитите. Чревните инфекциозни заболявания през седмицата са представени от 31 случая на ентероколит, 6- вирусни хепатита. Завишено е нивото на заболеваемостта от въздушно- капкови инфекции за сметка на варицелите /без грип и ОРЗ/. Регистрирани са 206 случая на въздушно- капкови инфекции /13 случая на скарлатина, 192 – варицела и един - менингит/ срещу 158 въздушно капкови инфекции от предходната седмица. В имунизационния кабинет са преминали общо 34 лица. Проведени са 31 имунизации. С ваксина против жълта треска са обхванати 20 лица. В консултативния кабинет по СПИН през отчетния период безплатно са консултирани и изследвани 42 лица.

Днес+