Николай Димитров – председател на Сдружение с нестопанска цел Асоциация за защита на дребния и среден бизнес влезе в пряк дебат със съветниците. Снимки Лина Главинова

Николай Димитров – председател на Сдружение с нестопанска цел Асоциация за защита на дребния и среден бизнес влезе в пряк дебат със съветниците. Снимки Лина Главинова

След два часа дебати бургаските общински съветници приеха Наредба за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас. Тя бе подкрепена с 32 гласа "за", 13 "против" и 4 "въздържал се".

Промените в Наредбата, които бяха входирани с докладна записка от Димитрина Буланова - съветник от групата на ГЕРБ, предизвикаха за пореден път разгорещени политически спорове в залата на местния парламент. Там присъстваха и членове на браншовите организации, за да чуят и видят какво решение ще вземат съветниците. "В докладната записка има три съществени промени - промяна на състава на Комисията, която разглежда заявленията на търговците, промяна на сроковете за подаването им и откритост на документите", заяви Димитър Людиев - водач на групата на ГЕРБ.

"Наредбата е проблемна и за прилагане, и за изменение. Промените в Наредбата няма да решат проблема. Тази Наредба е от 2007 година от времето, когато Валери Симеонов беше общински съветник и когато се гледаше на преместваемите обекти като на изключение. Ние не можем да изгоним собствениците, но трябва да има публичност на схемата за поставянето на преместваемите обекти. Наредбата ги ограничава само с ползването на 15 км.м. Какво да направят на такава площ? Предлагам да бъде сформирана комисия с участието на представители на търговците, която в продължение на два месеца да разработи нова Наредба", заяви Евгений Мосинов - водач на групата на БСП в местния парламент.

"Имаме три страни по този проблем - Общинският съвет, бизнеса и общинската администрация. Бих подкрепил усилията на г-жа Буланова независимо, че може да стане боксова круша от една или друга политическа сила и затова я адмирирам. Не можем да омаловажим и мнението на бизнеса. Знам, че има страх и у бизнеса, и у администрацията. Честно казано съм объркан кое е правилното", заяви Живко Табаков - съветник от коалиция "Реформаторски блок".

"Приемам критиката на бизнеса и на колегите си. Но не получихме в срок мнението на юриста по един от текстовете и няма как да направя сама предложение на предложението си", заяви вносителят на докладната Димитрина Буланова.

"Не можах да участвам в дебатите. Законът за устройство на територията дава правомощия на общинската администрация да се справи с това. При мен идваха съветници с искане да бъде модернизирана Наредбата, за да има повече прозрачност и плурализъм. Трябва да има баланс", заяви кметът на Община Бургас Димитър Николов.

Промените в Наредбата бяха приети с 32 гласа "за". Представителите на сдруженията напуснаха залата с освирквания.

Галерия