Проектът е реализиран в Атанасовско езеро. Снимка Диана Павлова

Проектът е реализиран в Атанасовско езеро. Снимка Диана Павлова

Проектът "Солта на живота" на Българска фондация "Биоразнообразие" спечели втора награда 7-та сесия на Наградата за ландшафт на Съвета на Европа (2020-2021).

Наградата за ландшафт има за цел да повиши осведомеността на гражданското общество за стойността на ландшафтите, за тяхната роля и промените в тях. Нейната цел е да признае практически инициативи в унисон с изпълнение на Конвенцията за ландшафта. Наградата се присъжда на всеки две години на заседание на заместник министрите на околната среда на всяка страна, членка на Конвенцията.

Проектът "Солта на живота" е реализиран в Натура 2000 зоната Атанасовско езеро (BG0000270), която е една от ключовите горещи точки на биоразнообразието в Черноморския биогеографски район. Красивото и цветно Атанасовско езеро, както го познаваме сега, до голяма степен е резултат от симбиозата между човека и природата – значително модифицирано за целите на солодобива, което е направило мястото толкова богато и значимо за европейската природа. В днешно време, когато крайбрежието е силно засегнато от урбанизация, лагуната е от стратегическо значение за опазването на биологичното разнообразие по Черноморското крайбрежие.

Първа награда печели "Биоразнообразие в града: Бергамо и долината Астино, Италия", а веднага след това се нарежда "Солта на живота" на Българска фондация "Биоразнообразие", България. Компания им правят и останалите отличени забележителни територии от Финландия, Словакия, Словения и Турция.

"Това е изключително признание за нас, а високата оценка, която получи нашата работа и Атанасовско езеро ни дават мотивация да продължаваме работа и да сме убедени, че това, което правим за опазването на природата има своя смисъл и ценност и за хората. Но тази награда е и голяма отговорност за всички, от които зависи бъдещето на езерото. Защото всяка ненужна и необмислена намеса ще доведе до безвъзвратна загуба на уникалния ландшафт на Атанасовско езеро - може би най-забележителния и емблематичен пейзаж на Бургас. Естетическата наслада, която дава то през всички сезони е причината ние от БФБ да обявим 2022 за Година на вдъхновението от природата", споделя Радостина Ценова от БФБ.