Ще бъдат разширявани и други детски градини. Снимка Община Варна

Ще бъдат разширявани и други детски градини. Снимка Община Варна

Строителните дейности на новия корпус на детска градина "Карамфилче" (район "Приморски") и на новата сграда на детска градина "Иглика" (квартал "Виница") завършват. Сградите трябва да бъдат напълно готови в края на лятото, съобщиха от дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна.
Отчитайки по-големия интерес от страна на родителите към детските заведения в районите "Приморски" и "Одесос", Община Варна работи за разширяване на капацитета им за следващата учебна година.
На финала е обществената поръчка за ремонт на сградата, в която се помещаваше дом "Другарче".  Имотът е предоставен за управление като филиал към ДГ №17 "Д-р П. Берон". Предстои сградата да бъде преустроена, с възможност за 3 целодневни и 1 яслена група.  Готови са и още няколко проекта. Предстои разширение на ДГ №14 "Дружба" - чрез изграждане на нов корпус. Строителството за новите 4 групи ще се извършва върху терена на сегашните бараки.
Има готов проект за строителство на допълнителен корпус с 4 групи в двора на ДГ №22 "Мечо Пух". В район "Одесос" Община Варна  финансира ремонт, обзавеждане и оборудване  на допълнителна група към ДГ №3 "Звездичка". В процедура на обществена поръчка е проектът за новата сграда за детска градина с 4 групи на улица "Хъшове". 

Предстои разширение на ДГ №39 "Приказка" в "Кайсиева градина", за което има изготвен технически проект за нов корпус с 4 групи.