Строят делфинариума в Несебър? Земята бе преобразувана в частна общинска собственост като урегулиран поземлен имот от 12 523 кв.м., отреден за изграждане на крайморски парк с обществено обслужване, делфинариум, паркинг, трафопост, помпена станция и озеленяване в новата част на Несебър.

Срещу искането на кмета на миналото заседание при трима отсъстващи, "против" гласуваха трима съветници от партия "Дела", а двамата от РЗС се  въздържаха и то получи 13 гласа "за" при необходим вот от 14. Този път и тези от РЗС подкрепиха предложението. По този начин се сложи началото на края на бартерната сделка между Община Несебър и "Феста холдинг" АД, а Несебър ще има възможността (след Варна) да стане втория град в България в който има делфинариум.

По искане на изп.-директор на "Слънчев бряг" АД Мария Михалева съветниците упълномощиха кмета да сключи договор с дружеството за поемане на разходите за алейно осветление в източната зона комплекса, който влиза в сила със задна дата от 1 април с валидност до 31 октомври 2010.

Съветниците дадоха съгласие Община Несебър да кандидатства по програма "Развитие  на селските райони" с два проекта: "Приморски парк в кв. 53 на Равда" и "Реконструкция на общински път /I 9Обзор-Несебър/-Кошарица" и двата приоритетни за развитието на Община Несебър.

Гласувана беше и актуализация  на годишната программа за управление и разпореждане с общинско имущество,която се обогатява с предоставяне на имоти под наем,имоти за продажба и учредяване право на строеж.

По искане на началника на Специализирано полицейско управление-Бургас бяха гласувани 5000 лева, които да послужат за закупаване на гориво за овтомобилите на управлението.

Максим Момчилов