Директорът на гимназията Виктор Григоров отговаряше на въпросите на родители и бъдещи гимназисти. Снимки Петя Добрева

Директорът на гимназията Виктор Григоров отговаряше на въпросите на родители и бъдещи гимназисти. Снимки Петя Добрева

В бургаското СУ "Иван Вазов" ще приемат ученици в две специалности за учебната 2023/2024 година. Завършилите VII клас и положили успешно изпитите ще могат да изберат да се обучават в една от двете специалности - вече утвърдената "Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове" и "Асистент на лекар по дентални медицина". По втората специалност прием ще се осъщестява за втора поредна година. Обучението по специалните предмети се извършва от квалифицирани медицински специалисти, а учениците могат да практикуват в болници, СПА и дентални центрове, с които училището има сключени договори за партньорство.   

И двете специалности дават възможности на завършилите XII клас да продължат обучението си в университет.

Специалностите и базата на гимназията бяха представени в рамките на Базар на професиите, който се проведе в Младежкия културен център. Освен ученици, на щанда на гимназията, бе и директорът Виктор Григоров, който отговаряше на въпроси на родителите. В СУ "Иван Вазов" приемат ученици и в подготвителни групи, и в първи клас.

Галерия