Проектът на СУ Иван Вазов е получил висока оценка. Снимка Архив

Проектът на СУ Иван Вазов е получил висока оценка. Снимка Архив

Бургаското СУ "Иван Вазов" спечели финансиране на проекта си "Активни и мобилни" по програма "Еразъм+", модул "К1". "Проектът ни получи 92 от 100 възможни точки", похвали се Русин Бориславов - преподавател по английски и немски език, който участва в разработването му. Над проека работиха и Станка Узова - заместник-директор по учебната дейност, Татяна Атанасова - преподавател по биология и химия, Любка Петкова - преподавател по английски език, Иванка Геведжова - преподавател по информатика и Милка Дескова - преподавател по български език и литература.

Проектът е на стойност 7 925 евро и е с продължитеелност 24 месеца. Партньор на бургаското СУ "Иван Вазов" ще бъде училище "Шуле ам Шилер парк" в немската столица Берлин. Проектът е за преподаватели и в него ще бъдат включени десет учители от бургаската гимназия.

"Проектът е за модернизиране на учебно-възпитателния процес, за обмяна на опит с колегите от берлинското училище, за усвояване на нови форми и методи на работа и за прилагането им в училище. Целта е да се повишат теоретичните и практическите умения на учителите", разясни целите Русин Бориславов. Бургаските учители ще имат възможност да наблюдават процеса на обучение в германското училище, да усвоят умения, които ще им помогнат в работата с деца застрашени от отпадане, както и в мениджмънта и разработването на проекти.