DSC_6913

DSC_6913

Съветници от ГЕРБ искат нова улица в Меден рудник която е провокирана от бързите темпове на разрастване на най-големия бургаски комплекс. Общинските съветници са посочили, че липсата на улици и осветление е сериозен проблем за живущите в новопостроените сгради, които непрекъснато се увеличават в този район. Те са провели множество срещи с жители на комплекса, които са споделили ежедневните си затруднения заради липсващата инфраструктура.

"Нашето предложение е свързано с изграждането на улица до блок 308, известен още като "Краставицата" и улица около новоизграждащия се плувен басейн в комплекс "Меден рудник". Искаме да помогнем на над 500 семейства да имат лесен и нормален достъп до домовете си и работим това реално да се случи. По отношение на обектите са направени стъпки в посока създаване на транспортна инфраструктура от община Бургас. Бяха проведени процедури по отчуждаване на земите, за да станат те общински, заложено е и проектирането им. Целта ни е изграждането на тези два обекта да приключи 2015 г.", коментира един от вносителите на предложението Жечо Станков. До този момент средства в разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2014 г. са предвидени пари само за обслужващите улици в "Меден рудник". В докладната е посочено конкретно по какъв начин ще бъде намерено финансиране чрез извършване на вътрешно-компенсирани промени в разчета за капиталовите разходи за 2014 г. От групата на ГЕРБ ще настояват транспортната инфраструктура да бъде приоритетна, като всяка година да бъде заделян финансов ресурс за поетапното й проектиране и строителство. Това се налага, тъй като жителите на комплекса се увеличават с бързо темпо.