Съветниците от Бургас ще се потят днес над 59 точки Точка №1 е отчет на кмета Димитър Николов за приходите и разходите в бюджета към 30 юни.Постъпленията в местната хазна са 66 383 лева при планирани 130 701 лева. Сумата обаче е с 12,8% повече в сравнение със същия период на 2009 година, когато за първите 6 месеца на годината приходите са били 58 836 лева.

Съгласно отчета за финансиране на капиталови разходи по обекти са усвоени средства в размер на 7 314 700 лева. 509 600 лева са собствените бюджетни средства. Във фонд "Приватизация" са заложени 2 566 600 лева при реализирани 282 000 лева.

В отчета са включени и месечните такси по обслужване кредитите, изтеглени от община Бургас през годините. През 2005 година са изтеглени 8 000 000 лева. Този кредит е усвоен в капиталовата програма на общината за периода 2005-2007 година. Всеки месец по него се внасят вноски в размер на 148 148 лева. За отчетния период са погасни 888 000 лева. От 2009 година общината има сключен договор за нов банков кредит в размера на 16 000 000 лева, усвоени в капиталовата програма на общината за периода 2009-2010 година. За отчетения период да погасени 421 000 лева, което прави месечни вноски от 210 500 лева.