Сред ивиците, които ще бъдат отдадени на концесия е Созопол централен. Снимка Лина Главинова

Сред ивиците, които ще бъдат отдадени на концесия е Созопол централен. Снимка Лина Главинова

Търсят стопани на четири морски плажа. С решение на Министерския съвет се откриват процедурите за предоставяне на концесия на четири ивици - "Златни пясъци" в община Варна, "Китен - Атлиман" в община Приморско, "Созопол - централен" в община Созопол и "Приморско - север" в община Приморско. Целта е плажовете да бъдат обезопасени и да се предоставят услуги от обществен интерес за 20-годишния срок на концесиите.

Размерът на минималното годишно концесионно заплащане е определен съгласно приетата от Министерски съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното плащане за морски плажове. За плаж "Златни пясъци" възлиза на 1 712 599 лева, за плаж "Китен - Атлиман" - 96 175 лева, за плаж "Созопол - централен" - 120 593 лева, а за плаж "Приморско - север" - 23 278 лева.

Концесионерите на морските плажове ще бъдат определени в резултат на конкурс, организиран от министъра на туризма и проведен от комисия, назначена от министър-председателя. Целта е плажовете да се обезпечат със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж, и услуги от обществен интерес.

Критериите за формиране на комплексната оценка са съобразни с Решение № 604 от 22 юли 2016 г. на Министерския съвет за утвърждаване на минимални критерии за комплексна оценка на офертите при провеждане на конкурс за определяне на концесионер на морски плаж в отговор на обществените нагласи и очаквания за балансиран държавнически подход при определяне на очакваното от държавата минимално годишно концесионно плащане, икономически съотносимост с общодостъпни цени на услуги на предлагани плажни принадлежности – чадъри и шезлонги.