"Топлофикация" съди 2700 абоната за неплатени сметки

 

Според закона за енергетиката, след 2 неплатени фактури, доставчикът има право да  спре топлоснабдяването. На практика това е неприложимо, тъй като "Топлофикация" няма право и не може да влезе в апартамента на клиента, който се явява частна собственост, за да изключи топлоснабдяването.

Около 1500 абонати са се възползвали от готовността на "Топлофикация" за преговори и са започнали да плащат ползваната от тях топлоенергия. Резултатът е, че делата не са заведени или са стопирани, а сериозни разходи за сметка на длъжниците са спестени. Тези, които отказват да платят задълженията си ще решават спора с дружеството в съда. До момента са заведени 2700 към нередовни длъжници.