ЮАР с интерес в туризма и строителството у нас

В последните дванадесет години у нас е нямало представител на ЮАР, но от април 2009 година в тази длъжност встъпва Шийла Камерър. Срещата с губернатора на Бургаска област е и първото официално посещение на дипломата.

 

Основният повод на посещението й бе желанието за задълбочаване на отношенията между двете страни и конкретно подготвяне на посещение на експерти от ЮАР в област Бургас през април 2012-та година.

"Сферите, в които искаме да си сътрудничим с България са търговия и туризъм. В тази връзка очакваме да ни запознаете с потенциала на област Бургас, с нагласите и интересите на местния бизнес, с възможностите за инвестиции във вашия регион", това заяви дипломатката.

В отговор губернаторът презентира развитите отрасли в региона – различните видове туризъм, промишленост, винопроизводство, строителство. За близо час той маркира силните страни на област Бургас – условията за изграждане на ветроенергийни и фотоволтаични централи, възможностите за концесиониране на отделните терминали на "Пристанище Бургас", проекта "Супер Бургас".