1

Ученици от Несебър с призив срещу СПИН

едно от най-големите предизвикателства на нашето съвремие. Организатор на събитието бе Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) при Община Несебър.

В концерта взеха участие ученици от СОУ "Любен Каравелов", СИП "Здравно образование", които бяха подготвили презентация по темата, изпълнена с много полезна информация за коварното заболяване. Възпитаниците на училището в с.Гюльовца подходиха творчески към проблема – те разиграха етюд, наречен "Казусът на Ани", в който артистично влязоха в конкретните роли и показаха, че един миг удоволствие може да да се окаже фатален и да преобърне живота на човека.

Най-добрият и безопасен начин да се предпазим от СПИН е любовта, защото правим секс само с един партньор. По подобен начин учениците от с. Оризаре развиха темата, като есето им беше в синхрон с логото на Световната анти СПИН кампания "Презерватирай се". От сцената на читалище "Яна Лъскова" те призоваха съучениците си: "Отнасяйте се отговорно към себе си и околните! Не рискувайте живота си заради бърз, мимолетен секс! Ползвайте презервативи, а не просто да си ги носите в джоба!!!". Учениците от Обзор и Равда със своите песни и танци по много жизнерадостен начин доказаха, че младите хора в община са активни и толерантни към хората, живеещи с ХИВ.

Поздрав към всички участници за тяхното отговорно отношение към темата отправи Красимира Тодорова, директор на дирекция "Здравеопазване и социални дейности и канцелария" към Община Несебър. Тя не пропусна да подчертае, че е станало добра традиция МКБППМН да организира масови по своя характер прояви, които показват сериозността, с която се подхожда за разясняване на заболяването и превантивните мерки, които се прилагат.

С това събитие бе поставено началото на Националната анти СПИН кампания – 2011г. на територията на общината, като тази година се провежда под мотото "Презерватирай се!".