New_Image8

New_Image8

Учат младежи как да опазват костенурките

на живо различни видове от тях и да научат повече за техния живот, биология и особености.

Посещението бе реализирано със съдействието на кмета на Българово Йордан Йорданов и Община Бургас и е по проект, финансиран с евро средства.

Силен интерес предизвикаха най-малките 10-сантиметрови костенурки, които са се излюпили тази година и тепърва ще бъдат пускани на свобода като част от програмата на Центъра за възстановяване на популацията на вида. Младите природолюбители изслушаха и образователна лекция в залата на Центъра, където имаха възможността отблизо да видят изложбата от коруби на костенурки от различни краища на България.

Сухоземните костенурки, срещащи се на територията на България, са защитени от закона. С тази цел е създаден и Центъра в село Баня. Дейността му е насочена към изследвания върху биологията и екологията на видовете, възстановяване и стабилизиране на популациите на територията на Източна Стара планина, чрез реализация на програма за реинтродукция на млади и конфискувани костенурки, спасяване и лечение на болни животни, популяризиране на проблема с опазването на сухоземните костенурки и местообитанията им.