Учениците от Морското се снимаха с вицепремиера Гроздан Караджов. Снимки ПГМКР

Учениците от Морското се снимаха с вицепремиера Гроздан Караджов. Снимки ПГМКР

Ученици от бургаската Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола", известна още като Морското училище, отправиха обръщение в рамките на кръгла маса на тема: "Бъдеще за Черно море, бъдеще за Европа". Тя е постевена на Европейски ден на моретата.

Обръщението е към младите хора, които живеят около морето. "Живеем в един от най-хубавите български градове. Имаме привилегията да сме част от "морските хора" на България – по жителство и по професия, за която все още се подготвяме. За нас морето е нещо специално. Връзката ни с морето не е от днес. Поколенията преди нас са ни оставили голямата си любов към морето, завещали са ни отговорността и грижите за него и неговите богатства. Нашето разбирателство с морето е част от нашето ежедневие – ние го превръщаме в своя съдба и искаме да участваме във всички инициативи, които могат да го защитят, да запазят неговите ресурси, да поддържат неговото биоразнообразие.

Ние считаме, че не всички дейности, които се осъществяват по крайбрежието и в морето, го защитават достатъчно и затова искаме: да бъдем част от бъдещи инициативи, политики и стратегии, насочени към промените в обществото, които са свързани с морето; да гарантираме бъдещите нужди и очаквания на младите поколения по отношение на устойчивостта на морската екосистема; да работим за повишаване на морската грамотност и внедряването на нови знания и умения, свързани с живота около морето; да участваме в промяната на поведението и отношението на хората към морето, за да го запазим чисто за всички следващи поколения; свържем нашите инициативи с проблемите с климата и околната среда; да отстояваме тези социално-икономически ценности и нужди, чрез които се разбират по-добре културната и емоционална връзка на следващите поколения с морската среда; да бъдем двигатели за създаване на културни коридори, които ще помагат за развитието на мирно сътрудничество на народите около морето; създаваме "Младежки Черноморски алианс", който ще работи за идентифициране на очакванията и разработване на бъдещи перспективи, стратегии и политики, социално-икономически дейности, образование, бъдещи инвестиции като привличаме и мотивираме своите връстници да вървим заедно и да използваме всички възможности, които морето ни предоставя за един осмислен с нови идеи и хоризонти младежки живот". Текстът прочете Галин Николов - ученик в XI клас специалност "Корабоводене - морско".

Форумът се организира под патронажа на Гроздан Караджов - вицепремиер и министър на регионалното развитие и благоустройството, от Областна администрация и Черноморски институт с учредител Маруся Любчева по повод 20-ти май - Европейски ден на моретата. В него участваха вицепремиерът Караджов, областният управител на област Бургас Стойко Танков, кметът на Бургас Димитър Николов, ректорът на университет "Проф. д-р Асен Златаров" проф. Магдалена Миткова и други.

Галерия