Университети в Англия и Холандия най-търсени от наши младежи

Тя бе организирана днес в интерхотел "България" от "Едланта". Там бяха представени 15 висши учебни заведения в Англия, Дания, Шотландия, Швеция, Швейцария и Американския университет в Благоевград.

Засилен е интересът от страна на бъдещите студенти към държавните университети в Шотландия, Англия и Швеция. Годишната такса за студент държавна поръчка в Англия възлиза на 3290 паунда, а в Холандия - 1672 евро. Тези университети обаче дават възможност на своите студенти да кандидатстват за заем, с който да покрият таксата.

Интерес на изложението имаше и към университета в Швеция, където обучението е безплатно. Там обучението се извършва по програми със социална и политическа насоченост. Студентите избират да учат право, европейска интеграция или международни отношения. За студенти от страни членки на ЕС е осигурен и свободен достъп до работния пазар, като трудовата им заетост не трябва да надвишава 20 часа седмично. За издръжката на един студент в държавен университет в Швеция са нужни 750-800 евро на месец.

Обучението в повечето университети, които се презентират на борсата е на английски език.

Младежите, които избират "Едланта", за да се ориентират в кандидатстването и попълването на формулярите заплащат такса от 200 лева, която се възстановява след приемането им. В повечето колежи и ВУЗ-ве кандидатстването става по документи.

Снимка Етелка Пирева