yoni8

yoni8

Утре погребват пресаташето на ОДМВР Стара Загора

в сградата на ОДМВР Стара Загора.

"Скъпи колеги. Това е най-трудното и тежко послание, което ми се е налагало да пиша до вас. Вероятно повечето вече от вас знаят истината, която отказваме да приемем – нелепата смърт на Йонка. За първи път думите не стигат, за да изразим мъката си. Затова нека помълчим, да запомним хубавите моменти, прекарани заедно, и да отдадем своята почит към паметта й", се казва в прессъобщението на Цветелина Рандева - говорител на ОДМВР Бургас.

 

Главен инспектор Йонка Димитрова Георгиева, началник на група, говорител на ОДМВР-Стара Загора при САДПВО – МВР. Йонка Георгиева е родена 6 октомври 1964 г. в Ивайловград. Завършила е СУ "Св.Климент Охридски", специалност "Психология". 

Започва работа в МВР през 1983 г. в паспортната служба на ОДМВР - Стара Загора, от 1 май 1998 г. е говорител на МВР в Областната дирекция в Стара Загора.

Два пъти е награждавана от министъра на вътрешните работи с "обявяване на благодарност" – през 2002 и 2004 г.

Йонка Георгиева работи от 1998 г. в Пресцентъра на МВР, като регионален говорител на ОДМВР - Стара Загора. Тя е назначена за служител в Дирекцията в първите месеци на основаването на новата структура. С професионалните си умения, лични качества и новаторски дух през годините Йонка Георгиева има многобройни заслуги за утвърждаване на службата на говорителя в комуникацията на институцията с обществеността и медиите. Работата й като регионален говорител на областната дирекция на МВР е образец за много колеги и пример за постигнати и приложени високи професионални стандарти.

Безценен е приносът й като автор и основен инициатор на различни програми и проекти за превенция на престъпността, за работа с деца, ученици и младежи в името на общата цел – спокойствие и сигурност в обществото. Неуморни усилия тя посвети на установяването на трайно партньорството с различни организации и институции за обединяване на съвместните им усилия в полза на обществото. Йонка Георгиева въведе в практиката на говорителите многобройни инициативи, които от регионално ниво постепенно се развиха в национален план и вече са част от работата на много колеги в страната.

Споменаваме част от мащабните инициативи, плод на дългогодишния й труд, интелигентност и неизтощима енергия, които оставят спомен за постигнатото в един плодотворен и успешен професионален път.

 

За по-сигурно бъдеще – цялостна програма за безопасна училищна среда, обучение на децата в безопасно поведение, участие в младежко-полицейски информационен сайт, пътна безопасност за най-малките, информационни табла за полицейските инспекторива

 

Азбука на безопасността- интерактивен проект, насочен към родители, полицаи, педагози за отговорността за опазване на децата и възпитаването им в безопасно поведение, прилаган през годините с поредица срещи, видеофилми семинари

 

Доверие=прозрачност+контакт+грижа- за повишаване на правната компетентност и информираността на гражданите за структурата, функциите и правомощията на полицията, правата и задълженията на полицаите и гражданите

 

Детска полицейска академия - мащабна дългогодишна обучителна програма за деца в различни възрасти за усвояване на позитивни практики и лична мотивация

Пътят към доверието - стъпка по стъпка – семинарни занятия и практическо запознаване с действащи полицаи, как се постига и запазва взаимното доверие между полицията и гражданите


Мостове на толерантността - е за работата на полицията с различни общности по конкретни казуси, изграждането на ценностно отношение към закона, гражданска ангажираност и съпричастност

 

Полиция в близост до обществото-ОДМВР-Стара Загора бе сред първите дирекции, въвели в изпълнение националния модел за въвеждане на принципи на пряка работа и отговорност в работата на полицията сред обществото, съвместно определяне на приоритетите, прозрачност, открита комуникация

 

От човешка гледна точка – проектът обедини дейности и бе посветен на хора в затруднено положение в процеса на подмяна на личните документи

 

Работа на полицията в училищата обединява идеите и практическите форми за формиране на безопасно поведение на децата, защита от полицията, безопасност на пътя, превенция срещу употребата на наркотици, познания за основните видове престъпления и опазването от тях

 

Защитна мрежа – за защита от посегателства на хора от специални обществени групи – в неравностойно социално положение, безработни, инвалиди