Уволняват 700 души по график в Бургас

Най-голям - 262 е броят на служителите, които ще бъдат освободени от "Балкани Ел Ка". 51 ще бъдат съкратени от Театъра за драма, опера и балет съгласно предвидените промени в закона.

 

Между 1200 - 1300 се очаква да бъдат новорегистрираните на трудовата борса през октомври и ноември. "Такива са нашите прогнози на базата на броя новоназначени сезонни работници през пролетта в областта на туризма и на летището", каза директорът на "Бюро по труда" - Бургас Ясен Николов.

В края на август броят на безработните в община Бургас е 4199 души, според статистиката на дирекция "Бюро по труда". Регистрираните безработни в община Созопол са били 285 души, в община Приморско - 90 души, в община Царево - 231.

Нивото на безработицата в Бургаска област през август е била 5,4% и това отрежда на региона второ място след област София. За същия период постъпилите на работа са 426 души като за едно свободно работно място са се конкурирали 21.