DSC_4560

DSC_4560

В "Асен Златаров" създават лаборатория с уникална апаратура

правени изследвания на храни и вода. Вече е проведена обществената поръчка за закупуване на апаратурата, избрана е и фирмата изпълнител. "Изпратили сме документите в Министерството на икономиката и енергетиката и очакваме "зелена светлина" оттях, за да сключим договора с фирмата доставчик", каза доц. Магдалена Миткова - заместник-ректор на университета. Лабораторията ще бъде създадена в рамките на проекта "Развитие на ЦНИЛ към университет "Проф. д-р Асен Златаров" Бургас, чрез обособяване на изследователска лаборатория "Естествени физикални фактори за здраве". За реализацията му са предвидени 1 367 740,80 лева - европейско финансиране.

Чрез проекта ще се модернизира и обнови лабораторията на университета, ще бъдат оптимизирани технологиите, подобряване на достъпа до нови знания.

"Специално за лабораторията ще бъдат назначени специалисти. В нея ще бъдат ангажирани и студенти. Това ще е лаборатория, която ще бъде конкурентно способна на тази в РИЗ, например", допълни доц. Миткова.