Най-голям е недостигът на медицински сестри у нас. Снимката е илюстративна

Най-голям е недостигът на медицински сестри у нас. Снимката е илюстративна

В България не достигат 16.9 хиляди медицински сестри. Тов асочат данните в анализ на Съвета за икономически анализи, посветен на недостига на медицински специалисти в здравеопазването в България. Автори на изследването са Ралица Симеонова-Ганева и Калоян Ганев – доценти по икономика и иконометрия в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и членове на Съвета за икономически анализи към Министерския съвет. Те ще представят данните на 29-ти ноември в Гранитната зала на Министерски съвет.

Анализът представя основни факти относно осигуреността с медицински специалисти в България. Според авторите на анализа най-сериозен е дефицитът на медицински сестри, което съответства на недостиг от приблизително 16.9 хиляди специалисти с този профил. При лекарите недостигът е от приблизително 1 000 общопрактикуващи лекари и от над 460 психиатри. Понастоящем образователната система успява само частично да компенсира напускането на лекари и медицински сестри. Потребностите, определени от съществуващите вече дефицити, остават незадоволени.