Кметът на Бургас Димитър Николов участва в церемонията първа копка

Кметът на Бургас Димитър Николов участва в церемонията първа копка

Церемония по първа копза за изграждането на първата в страната анаеробна инсталация за преработка на разделно събрани биоразградими отпадъци събра кметовете на Бургас - Димитър Николов и на Поморие - Иван Алексиев, както и представители на Община Несебър и на фирмата изпълнител на проекта. Анаеробната инсталация ще бъде изградена в Северна промишлена зона - Бургас. Тя ще бъде факт по проект "Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас". Той се изпълнява в партньорство между трите общини Бургас, Поморие и Несебър.

Стойността на проекта е 37 446 755,74 лева, като безвъзмездното финансиране по програмата е на стойност - 29 393 779,29 лева. Останалите средства ще бъдат осигурени от бенефициентите по проекта.

Мотивират жители на 3 общини да събират хранителни отпадъци

Инсталацията ще разполага с едни от най-съвременните уреди и системи за извършването на процесите по преработка на отпадъците. Тя ще работи на принципа на естествен процес, при който разграждането на отпадъците се извършва от специални бактерии при пълна липсата на кислород. Вследствие на този процес ще се получава компост и метан, от който ще се произвежда електричество и топлинна енергия.

Капацитетът на инсталацията е за преработка на 30 652 тона биоразградими отпадъци годишно. Тя ще разполага с 8 биореактора, биогаз система, система за перколата, газ хранилище и системи, както и мобилно оборудване. Инсталацията за компостиране ще има 6 тунела.

"Благодаря на останалите две общини за партньорството по реализирането на този проект. Изключително голямо предизвикателство ще бъде събирането на биоразградимите отпадъци и превръщането им в електричество, което да се ползва. Чрез прилагането на този проект България ще успее да защити по-добри нива в оползотворяването на биоразградими отпадъци и превръщането им в зелена енергия", каза кметът на Община Бургас Димитър Николов.

"Това е нашата първа стъпка в усилията, които Европа полага в тази посока. Това е един много голям и амбициозен проект. Екипът, който работи по него, полага много усилия и се надявам през 2023 година да се поздравим с една много добра работеща инсталация", каза зам.-кметът на оОбщина Бургас Весна Балтина.

Строителните дейности по реализиране на мащабния проект ще се извършват от немската компания "Bekon". Тя има голям опит в изграждането на подобни инсталации в много страни. Един от реализираните обекти на фирмата е инсталация за преработка на битови отпадъци непосредствено до стадиона на футболния гранд "Байерн" - Мюнхен.

С пускането в експлоатация на анаеробната система ще се удължи животът на новата клетка на регионалното депо в резултат на намаляването на количествата отпадъци, оставяни за обезвреждане в него. От друга страна изграждането ѝ ще допринесе за намаляване на емисиите парникови газове в атмосферата. 

Анаеробната инсталация се изгражда в Северната промишлена зона при улица "Крайезерна" в Бургас, в района на пречиствателната станция за отпадни води. Проектът се реализира с безвъзмездна финансова помощ и собствено финансиране от трите общини, което се разпределя между партньорите, както следва: Община Бургас - 54,61 %; Община Несебър - 33,38 %; Община Поморие - 12,01 %.

Галерия