Ученици от гимназията презентираха възможностите за обучение на родители и бъдещи гимназисти. Снимки Петя Добрева

Ученици от гимназията презентираха възможностите за обучение на родители и бъдещи гимназисти. Снимки Петя Добрева

"Електрически превозни средства - хибриди" е новата специалност, по която ще приемат ученици в бургаската Професионална гимназия по транспорт, известна още като Автото. Специалността е нова и приемът ще се осъществява след завършен VII клас и положени изпити за учебната 2023/2024 година. Новата специалност, както и възможностите за обучение в ПГТ, бяха презентирани в рамките на Базар на професиите, който се проведе в Младежкия културен център.

Ученици от гимназията по транспорт заедно със свои преподаватели представиха училището и специалностите, които се изучават там. За новата учебна година ще се приемат ученици и по "Автотранспортна техника", "Пристанищна механизация" и "Спедиция - транспортна складова логистика". Учениците изучават с различен интензитет английски език според това в коя паралелка са приети.

Новото в Професионалната гимназия по транспорт е възможността за придобиване на категория "С" за водачи на товарни автомобили, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг.

Галерия