В Царево събраха 182 000 лева от туристическа такса За същия период на 2009 г. са събраните 167 000 лева. Служители от общината извършваха оперативни проверки в хотели, семейни хотели, пансионати, почивни бази и самостоятелни стаи през цялото лято. Само инспекторите от "Местни данъци и такси" са проверили над 260 обекта и следяха за наличие и заверка на регистрите за настаняване на туристи, подадените месечни справки –декларации и внесените суми за туристически такси. Около 30 са съставените актове за неподаване в срок на месечните справки –декларации. Според данъчните инспектори проблемът е, че в регистрите не се вписва истинският брой на реализираните нощувки.

Община Царево и това лято запази непроменен размера на туристическата такса, който продължава да е най-нисък в сравнение с останалите черноморски общини – 0,70 лева за възрастни и 0.40 лева – за деца до 18 години.

118 % е изпълнението при таксата за търговците, които ползват пазари и тротоари.