В детските градини - водата само със сертификат

Няма минерална вода, която е подходяща за ежедневна употреба от децата.

 

Минералната вода трябва постоянно да се редува с изворна или трапезна. Ако бъде използвана такава, то тя трябва да е със съдържание на флуор, ненадвишаващо 1.5 mg/l.

Тази препоръка трябва да се спазва и от всички родители на деца във възрастта до 7 години, които купуват и консумират минерална вода в домовете си.

В указанията на Общината са припомнени още няколко правила, които задължително трябва да се спазват: в детските заведения не трябва да се приемат води без сертификат за годност от производителя. Водите трябва да бъдат надлежно етикетирани и маркирани, съгласно чл.22 от Наредбата; при използване на апарат за разлив на води, същият трябва периодично да бъде почистван и дезинфектиран от доставчика; дистрибуторът трябва да е регистриран по чл.12 от Закона за храните, в това число и транспортът, с който се извършва снабдяването.