Родителите могат да бъдат спокойни, че няма да плащат за времето, когато градините са затворени

Родителите могат да бъдат спокойни, че няма да плащат за времето, когато градините са затворени

Жителите на община Несебър няма да плащат такса за посещение на ясла и детска градина. Таксите се отметят за периода от началото на извънредното положение, което бе въведено на 13-ти март с решение на Народното събрание до неговото приключване. Със заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев от 13-ти март до 12-ти април са затворени училища, университети, детски градини в цялата страна.

Предприетата мярка цели установяване на обществена справедливост, така,че заплащане на услуга, която не се предлага да не бъде таксувана и облекчаване на бюджета на семействата, ползващи услугите на детските заведения.

Също така се променят и датите за кандидатстване за прием в детските градини и ясли на територията на общината, като обявеният едномесечен срок от 1-ви до 30-ти април ще започне да тече след отмяната на извънредното положение.