Medici

Medici

Варненската МБАЛ ще има център за рехабилитация

физикална терапия и рехабилитация. По този начин ще се създадат условията за завършване на лечението и пълноценното възстановяване на пациентите, тъй като досега на територията на Североизточна България липсваше лечебна база за рехабилитация.