В рамките за заплатеното времепътуване пътникът може да смени няколко превозни средства, като е длъжен да валидира картата си. Снимка Община Варна

В рамките за заплатеното времепътуване пътникът може да смени няколко превозни средства, като е длъжен да валидира картата си. Снимка Община Варна

Автоматизираната билетна система на градския транспорт във Варна предлага три вида абонаментни карти – персонализирани абонаментни карти на преференциални цени, свободни абонаментни карти и предплатени карти.

Право на ползване на персонализирани абонаментни карти на преференциални цени имат определени категории пътници, като това право се удостоверява със съответните документи, съобщават от ОП ТАСРУД. Тези абонаментни карти се издават за период от 30, 60 или 90 календарни дни. Премахната е вече т. н. кампанийност с цел избягване на струпване на потребители пред пунктовете за продажба/презареждане на абонаментни карти.

Апелираме към гражданите, използващи такива карти, да не чакат последния момент на изтичане на текущия период, а да го подновяват по-рано, в удобно за тях време. Подновеният период на валидност автоматично влиза в сила в момента на изтичане на валидност на текущия период.

Само в случай, че ползвателят желае да смени линията/линиите, които ползва, е необходимо да посети пункт на следващия ден след изтичане на текущия период, за да поднови нов период на валидност за новоизбраните линии, уточняват от общинското дружество.

Свободните абонаментни карти се издават за една градска линия, за всички градски линии или една междуселищна линия. Те също могат да се издават и презареждат за 30, 90 и 180 календарни дни, като картата за всички градски линии има и опцията за 360 календарни дни. При избор на по-дълъг период се спестява част от сумата, в сравнение с цената за 30 календарни дни.

При закупуване на предплатена електронна карта от машина за продажба (може да бъде закупена единствено от машина за продажба на превозни документи на спирка или пункт) или при презареждане на предплатена електронна карта (може да бъде презаредена на машина за продажба на превозни документи на спирка, на машина за продажба на превозни документи в превозно средство и в пункт), при избор на продукт за закупуване се визуализира един зелен квадрат, в който е написано, че картата струва 10 лева, предоставя 11 часа времепътуване и зареденият кредит е валиден за период от 90 календарни дни.

Този надпис стои на екрана до момента, в който потребителят избере предложения продукт. Понеже се използват купюри единствено от 5 и 10 лева, е прието картата да се презарежда със суми, кратни на 10 лева.

Това означава, че в картата може последователно да се зареждат 10, 20, 30 лева и всякакви суми, кратни на 10 лева.

С всеки заредени 10 лева периодът на валидност на картата се увеличава с нови 90 календарни дни. При ползване на такава карта е необходимо в превозно средство пътникът да избере желания от него продукт на екрана на валидиращото устройство, след което да го заплати посредством доближаване на картата до валидиращото устройство.

В рамките за заплатеното времепътуване пътникът може да смени няколко превозни средства, като е длъжен във всяко едно от тях единствено да доближи картата до валидиращото устройство, за да се валидира, без да избира повторно желаният от него продукт.

В случай, че закупеното от пътника времепътуване не е било достатъчно, за да се достигне желаната дестинация, е необходимо пътникът отново да закупи ново времепътуване след изтичане на вече закупеното.

През месец октомври в пунктовете на ОП "ТАСРУД" за продажба и презареждане на абонаментни карти са издадени нови и са презаредени съществуващи 24 500 броя карти.