Кметът на Царево Георги Лапчев (вляво) участва в заключителното събитие по проекта. Снимки Община Царево

Кметът на Царево Георги Лапчев (вляво) участва в заключителното събитие по проекта. Снимки Община Царево

Възстановиха стълбищата на крепостните стени на Ахтопол. Това става факт в рамките на проект "Подобряване на достъпа до късноантична и средновековна крепост в град Ахтопол. Достъпно наследство - Устойчив туризъм, основан на културни активи (CAST)" по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - IPA CBC България-Турция 2014-2020.„

На събитието присъстваха кметът на Община Царево инж. Георги Лапчев, кметът на град Ахтопол Станислав Димитров, кметът на Община Кайнарджа Сердар Тюркер, екипите по проекта, представители на общинска администрация и граждани.
С предоставената на Община Царево безвъзмездна финансова помощ бе благоустроен и подобрен достъпът до откритите останки от късноантична и средновековна крепост в град Ахтопол.

Строително-монтажните дейности включваха реконструкция на двете съществуващи стълбища, водещи до крепостните стени - полагане на настилка от естествен камък, поставяне на парапет и осветителни стълбове с фенери от ковано желязо и вградено осветление по стъпалата. Детайли от запазения отбранителен зид на древния Агатопол дадоха идеята за оформяне на челата на стълбите, които при изкачване напомнят за крепостна стена.

Граничещата с археологическия паметник улица "Митко Палаузов" се превърна в пешеходна зона, като асфалтът беше подменен с настилка от естествен камък, беше монтиран парапет от ковано желязо, информационни и указателни табели, пейки и кошчета. Водещите до обекта улици "Черно море", "Рибарска", "Христо Ботев" и "Крайморска" бяха реновирани с нови тротоари и асфалтова настилка. Инсталирани бяха прожектори, които ефектно осветяват руините през нощта.

"Подобряване на достъпа до късноантична и средновековна крепост в град Ахтопол" е част от проект "Достъпно наследство - Устойчив туризъм, основан на културни активи (CAST)" CB005.2.21.071, който Община Царево изпълнява в партньорство с Община Кайнарджа, Република Турция.

Общата стойност на договора за двата партньора е 264 855,72 евро, 100 % безвъзмездна помощ, предоставена по приоритетна ос 2 "Устойчив туризъм" на Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - IPA CBC България-Турция 2014-2020.

Галерия