magnit_06_1

magnit_06_1

Във Варна с "Музей за малки и големи"

за деца и юноши, с климатизация, ново осветление на залите и напълно обновен двор. "Музей за малки и големи" се реализира по българо-американски проект.

През 1986 година е открит първият Учебен музей у нас. Той е първият в България  музей със  специализирана детска експозиция. Негови създатели са варненски археолози и музейни уредници. Десетилетия наред той е единствен в България.magnit_03

През последните години със съдействието на фондация "Америка за България" бяха направени детски кътове в няколко музеи в страната. Появата им показва, че българската музейната общност все повече осъзнава нуждата от привличане на широката детска и юношеска аудитория в музейните зали.

В същото време Варненският Учебен музей се оказва с остаряла експозиция,  със занемарен двор, без външен вход, с лошо осветление и неефективно използване на наличните помещения. Имаше нужда от промяна. Така през 2012 г. започна изпълнението на българо-американския проект "Музей за малки и големи".

Общата стойност на проекта е 52 677 долара, от които фондация "Америка за България" е дарила 49 137 долара.