ProtestDete

ProtestDete

Във Варна на протест срещу новия закон на детето

проектозаконът дискриминира биологичното семейство. Те се обявяват против поставянето на родителите в незащитима позиция.
"Проектът за Закон за детето на практика поставя детето в сериозна опасност и с право може да се нарече Новия Законопроект за Закон срещу детето. Това е така по следните причини:
Първо, законодателят не разграничава децата в риск от останалите деца, в резултат на което всички деца и всички родители попадат в обхвата на законопроекта. Нещо повече, държавата ще си позволи чрез заплахи да "обучава" родителите как да бъдат родители и да наказва не само за действията, но и за намеренията им. Нещо нечувано до момента в целия правен свят.
На второ място ролята на родителите по отношение на децата се свежда до биологичната им функция, и до изпълнението на редица задължения. Права няма. За сметка на това децата имат много повече, отколкото могат да понесат. Тяхно право е например да оспорват всяко (под всяко имам предвид буквално всяко) ваше решение, като подадат оплакване от вас пред съответните социални работници. От тук нататък последствията за вас са непредвидими". Могат да варират от сравнително безобидният личен контакт с психолози и социални работници, които ще ви проучват под лупа и ще ви дават задължителни предписания до изземване на детето от семейството, посочват инициаторите на протеста. Те казват още, че със закона ще се узакони практиката за анонимни доноси, според която няма пречка под предлог анонимен донос за сериозна опасност над детето то да бъде изведено незабавно от семейната среда.
Протестът се подкрепя от АОЦ, Родителски комитет, ГИС, НМР, ГС"Сила", "Свобода за всеки", ПЗ, ГИР, както и от родители, изразяващи гражданската си позиция по тези толкова важни въпроси!
Организатори на инициативата са - Орлин Райков, Юлияна Матеева, Бистра Алексова, Ирена Петкова, Николай Дренчев, Mарияна Шаламанова, Галина Мачева, както и хора от организациите, изброени в описанието на протеста с изявена гражданска позиция, които активно се включват и помагат с опита и дейността си.

Днес+