Концесионните договори са сключени за 15 години

Концесионните договори са сключени за 15 години

Ясни са концесионерите на три варненски плажа, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. Правителството определи фирмите, които ще стопанисват "Слънчев ден", "Св. св. Константин и Елена – север" и "Св. св. Константин и Елена - малък плаж". Концесиите са за срок от 15 години.

Концесионер на плаж "Слънчев ден" е "Амадеус – Ей Си Джи" ООД. За срока на договора таксата за един чадър и за един шезлонг в зоната за платени плажни принадлежности трябва да е по 8 лева. Размерът на годишното концесионно плащане е 302 969 лева без ДДС. Предвидените инвестиции за подобряване на пешеходния достъп до морския плаж и за указателни табели с допълнителна информация са в размер на 74 244 лева.

Концесионер на другите два плажа е "Св. св. Константин и Елена Холдинг" АД. За срока на договора той ще предлага чадърите и шезлонгите по 10 лв. в зоните за платени плажни принадлежности. Размерът на годишното концесионно възнаграждение за плаж "Св. св. Константин и Елена – север" е 57 768 лева без ДДС, а за "Св. св. Константин и Елена - малък плаж" – 22 733 лева без ДДС.

Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове.