Надписът е открит южно от термите в Деултум. Снимки НАР Деултум - Дебелт

Надписът е открит южно от термите в Деултум. Снимки НАР Деултум - Дебелт

Два часа са били достатъчни за Николай Шаранков - преподавател по класическа филология в СУ "Св. Климент Охридски" и епиграф, за да разчете старогръцкия надпис издялан върху фрагмент, намерен южно от термите в Деултум. "Открихме тази част при подготовката на терена за предстоящото археологическо ляно. На него попадна археологът Емил Дакашев, който е част от нашия екип", разказа пред "Черноморие" Красимира Костова - директор на Националния археологически резерват "Деултум - Дебелт" в община Средец.

"Плочката е с размер 45 на 45 сантиметра и е преизползвана за строителен материал, датира от края на II - началото на III век. Първоначално е била върху саркофаг на корабособственик или капитан. Подобни надписи са откривани и преди в колонията, но това е първият писмен документ, който доказва, че Дебелт е пристанище град", допълни Красимира Костова. Минути, след като плочката е открита, тя я снима и изпраща на Николай Шаренков, за да разчете надписа.

"От текста са останали само тридесетина букви – на пръв поглед съвсем малко, но все пак достатъчно, за да разширят познанията ни за града. След сравнение с други надписи върху саркофази от Деултум и останалите градове в Тракия, текстът може да се възстанови така: "На подземните богове. [Аз, еди-кой си], корабопритежател, поставих този саркофаг [за еди-кого си]. Ако някой [дръзне да положи вътре друго тяло, ще плати еди-колко си денария глоба…]."

За съжаление не са оцелели имената нито на починалите, нито на човека, поръчал саркофага. Запазено е обаче нещо много по-важно – професията му: собственик или капитан на кораб (на гръцки naukleros). Така този малък фрагмент за пръв път ни дава категорично писмено доказателство, че Деултум е разполагал с пристанище и е бил възприеман като морски град – нещо, което досега само се предполагаше въз основа на изображенията на кораби и корабни носове, появяващи се върху монетите на града при императорите Максимин Тракиец, Гордиан III и Филип Араб. Впрочем по повод на тези монети дори са изказвани неоснователни съмнения, че изображенията са шаблонни и не отразяват реалната ситуация в града. За местоположението на пристанището на Деултум съществуват няколко различни предположения, но кое от тях е вярно, тепърва трябва да бъде потвърдено със сигурни археологически данни", пише в текста на Николай Шаренков, който е публикуван в сайта Archaeologia-Bulgarica.

Тази година отбелязват 40 години от разкопките на Деултум

Община Средец работи по документите за реализацията на проекта за превръщане на НАР "Деултум - Дебелт" в туристическа атракция.

С проект за 6 млн. лв. правят консервация в Деултум

Галерия