Садят дъб в района около Велика и Фазаново Дървесните видове ще бъдат засадени на територията на Държавния горски фонд в района на Велика и Фазаново, съобщи директорът на Държавно горско стопанство – Царево Заварин Гагов. Подготовката за пролетното залесяване стопанството извършило още през есента. Облагородяването на горскоплодни дръвчета покрай пътищата в няколко района, е другата мярка за възстановяване на гората. Използвани са основно за естествена храна на дивеча. От 50 до 100 дръвчета облагородявало стопанството всяка година.

През тежката зима горските служители подхранвали дивеча с фуражи. За целта през миналата година са използвани между 15 и 20 тона. Г-н Гагов обяснява, че дивечът е в добро състояние и като наличност, и като качество, затова е и този интерес към ловните полета в района. Целият държавен едродивечов район на Царево- землищата на Бродилово, Изгрев, Велика, Варвара и Ахтопол, вече е даден на арендатори. Изменение в Закона за лова и опазване на дивеча позволи на Министерството на земеделието и храните да предостави за стопанисване и ползване дивеча за 15 години напред, а не година за година и само за ловния сезон, както досега.

Вече са подписани и са в сила 6 договора за териториалния обхват на дейност в Държавно горско стопанство - Царево, очаква се да бъдат предоставени за ползване и други две ловни полета. По новите правила арендаторите са задължени да полагат целогодишни грижи. Три от фирмите арендатори, спечелили конкурса и подписали договори с горското стопанство, са местни - от общините Царево и Приморско.

Дългогодишното отдаване на държавните ловни полета ще привлече допълнителни инвестиции и ще увеличи грижата за дивечовото богатство, но от друга страна неминуемо ще породи конфликти с други ползватели в горите, смятат горски специалисти. На първо място конфликтът ще възникне от дейностите, които се извършват в тези райони като например ползването им за паша на животните. Според тях конфликти ще възникнат дори по отношение на туристическите пътеки, които преминават през ловните площи. На арендаторите нямало да им хареса ценителите на природни забележителности да смущават дивеча им. Осем туристически пътеки попадат в такива ловни полета. Засегнато в някаква степен щяло да бъде и местното население - билкари и пчелари. Конфликтът с местните ловци пък можел да възникне заради ползване на горските пътища. Много от тях смятат, че дейностите в горите си противоречат. При пресилено ползване на гората, тя се разтройвала, вреди й развъждането на дивеча с по-голяма плътност.

Заварин Гагов сподели, че въпреки стагнацията и трудностите на пазара горското стопанство в Царево е приключило годината с добри стопански резултати. За това спомогнали усилията на горските служители, но причината за големия интерес към района е в качествата на дървесината. Той уведомява местното население, че и тази година ще може да купува дърва за отопление без ограничения.