Зам.-кмет презентира еко инициативите на Бургас Пред 150 участника от 45 града от Източна Европа, Кавказките републики и Централна Азия зам.-кметът Николова изнесе презентация, показваща инициативите на Бургас по посока справяне с климатичните промени. Представени бяха проектите на Община Бургас за подобряване на енергийните характеристики на многофамилни жилища и обществени сгради (училища, административни, културни институции/; проект за Интегриран градски транспорт, вкл. изграждане на велоалеи и подмяна на автобусния автопарк с такъв, който замърсява по-малко околната среда; поставяне на автономно улично осветление, ползващо слънчева енергия; сформиране на Консултативен съвет за устойчиво енергийно развитие и разработване на дългосрочна енергийна стратегия на община Бургас; провеждане на обществени кампании като Седмица на екологията,  Деня без автомобил, отбелязване на Международния ден на земята, Деня на околната среда, др.).

Международната конференция в Тбилиси се организира от Европейския съюз и е част от инициативата Ковенант на кметовете, стартирала през 2008 г. с идеята да обедини градовете около общи цели и действия, насочени към подобряване на енергийната ефективност.

Кметът на Бургас Димитър Николов беше един от първите европейски кметове, които подписаха Ковенанта. Към момента под него са сложили подписите си кметовете на близо 2000 града от 27 страни от ЕС и 10 партньорски държави. С него градоначалниците се ангажират до 2020 г. да редуцират вредните емисии на въглероден двуокис с 20 %, да се произвежда 20 % от енергията с възобновяеми източници и да се увеличи енергийната ефективност също с 20 %.