PB050084

PB050084

Започна ремонтът на Стария кей в Поморие

фирмата изпълнител по проекта - ДЗЗД "Стария пристан - Поморие". През лятото на 2015 г. любимото място на жителите и гостите на града отново ще предлага условия за отдих и разходка.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ, която e отпусната за ремонтирането на кея по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" е 741 871, 18 лева. Проектът предвижда подмяна на носещата конструкция, дървената конструкция, парапетите и стълбищата към него. Посетителите ще могат да се наслаждават на морето със стационарен бинокъл за наблюдение. Другата емблема на Поморие – „момченцето с гроздето”, която се намира до пристана, ще бъде преместена в близост до сградата на Общината, докато текат строително-ремонтните дейности, след което ще бъде върната на мястото си.

Старият кей е построен още преди Втората световна война, но от тогава не е ремонтиран основно, въпреки, че съоръжения позиционирани в морето изискват постоянна поддръжка. По тази причина стана опасен за посетителите си и се наложи да бъде затворен.

С ремонта на Стария кей ще се възстанови и част от историята на Поморие, до сега оставена да бъде разрушена от времето.