IMG_4443

IMG_4443

Започнаха водния цикъл на Поморие кмета на община Поморие Иван Алексиев и ръководителят на проекта инж. Николай Бояджиев. По проект трябва да бъде извършена реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води в Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на града.

"Това е най-амбициозният проект на Община Поморие. Фирмите изпълнители са доказани професионалисти и съм уверен, че ще бъде изпълнен качествено. Знам, че жителите се притесняват, че градът ще бъде разкопан, но канализацията на Поморие е изградена през 1974 година и се нуждае от основен ремонт и рехабилитация. Ние сме длъжни да осигурим чиста околна среда и да спазваме европейските и световни екологични стандарти. Изпълнението на този проект ще е съпътствано от трудности и компромиси с удобството ни, но той ще подобри качеството ни на живот", каза кметът Алексиев. 
Инж. Бояджиев обясни, че общата дължина на съществуващата канализационна и водопроводна мрежа в Поморие е 74 км., като от нея ще бъдат реконструирани 67 км, ще се ремонтират всички канално-помпени станции, а пречиствателната станция ще бъде изцяло модернизирана. Пречистените води ще се заустват на 2 км в морето. 
Дейностите по реконструкцията на ВиК мрежата вече започнаха. От месец усилено се работи по обектите в местността "Косата" и в квартал "Север". Екипите започнаха и ремонтните дейности по пречиствателната станция.
Асоцииран партньор на Общината е "ВиК" ЕАД, гр. Бургас. Общата стойност на проекта 96 686 234 лева. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г. Проектът е с продължителност 32 месеца.