Запорират заплатите на 1 500 длъжници на данъчното От приходното ведомство уточниха, че става дума за просрочия от повече от година. Лицата, на които се налага частичен запор върху месечното трудово възнаграждение умишлено са избягвали контакт с НАП, не са отговаряли на изпращаните писма и покани за доброволно заплащане на задълженията. "Това е наистина крайна мярка на принудително изпълнение, но ние я привеждаме в действие, когато наистина са изчерпани всички останали възможности. Играта на криеница с НАП е винаги с предизвестен край", коментира териториалният директор на приходното ведомство Румен Шарпов. Той отново апелира към всички лица и фирми в затруднение да търсят контакт с териториалната дирекция, тъй като при желание винаги се намират взаимно приемливи варианти за разсрочено погасяване на натрупани данъчни и осигурителни задължения. От приходната агенция в морския град са издирили всички работодатели, наели лица с просрочени повече от година задължения. Работодателите получават запорно съобщение, чрез което те се задължават да превеждат по сметка на НАП определен размер от заплатата на длъжника. Действията на НАП целят и известен превантивен ефект, общият размер на задълженията, за които се провежда тази конкретна кампания към момента са за около един милион лева. От Агенцията са издирили и други над 100 работодатели, които не са внасяли в срок осигуровките на наетите от тях лица. В някои случаи прекратяването на вноските е за повече от година.

 

Само за месец април ТД на НАП – Бургас е разпратила покани за доброволно изплащане на невнесен данък печалба от юридически лица за над 6 милиона лева. Задължението по ЗКПО е този данък да бъде внесен до 31 март 2010 година.