Inf

Inf

Завишена е заболеваемостта от чревни инфекции във Варна и областта

като увеличението е за сметка на инфекциозните ентероколити с неуточнен причинител. Чревните инфекциозни заболявания през седмицата са представени от 29 случая на ентероколит, 6 - вирусни хепатита, 2 случая на колиентерит, 1- на салмонелоза и 2 случая на ротавируесни колиентерити. Няма регистрирани случаи на дизентерия. Запазено е нивото на заболеваемостта от въздушно- капкови инфекции (без грип и ОРЗ). Регистрирани са 112 случая на въздушно- капкови инфекции / 4 случая на скарлатина, 107 - варицела и един случай на епидемичен паротит/ срещу 113 въздушно капкови инфекции от предходната седмица. Трикратно е снижен абсолютният брой на заболелите от ОРЗ, като заболеваемостта от грип и ОРЗ се движи в рамките на извън епидемичните показатели. През отчетния период са регистрирани 65 срещу 191 случая на ОРЗ през предходната седмица.
Най- голям е броят на заболелите във възрастовите групи на 0-4 и 5-14 годишните. В Инфекциозна клиника на МБАЛ "Св. Марина" са лекувани 5 болни с диагноза грип. Регистрирани са 2 случая във възрастта от 0 – 4 години и по един случай във възрастовите групи на 5– 14,15-29 и 30-64 годишните. В имунизационния u1082 кабинет са преминали общо 20 лица. Проведени са 22 имунизации. С ваксина против жълта треска са обхванати 14 лица. В консултативния кабинет по СПИН през отчетния период безплатно са консултирани и изследвани 18 лица.

Днес+