Образование

IMG_2057

Годишната сесия в БСУ събра 60 преподаватели

Годишната сесия в БСУ събра 60 преподаватели проектите на университета, обособени в три групи – международни проекти, национални проекти и проекти с вътрешно финансиране. Участваха над 60 препода...

DSC_5680

Посвещават научен форум на юбилей на Петя Дубарова

Посвещават научен форум на юбилей на Петя Дубарова от специалността "Българска филология" и "Български език и история" към Факултет по обществени науки на университет "Проф.д-р Асен Златаров", под ръ...

1

Ученици от Несебър с призив срещу СПИН

Ученици от Несебър с призив срещу СПИН едно от най-големите предизвикателства на нашето съвремие. Организатор на събитието бе Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на...

DSC_0656

Бургаски математици ще се състезават в Принстън

Бургаски математици ще се състезават в Принстън класиране на дивизия "Б" при първото си участие. Днес те заедно с преподавателите си се срещнаха с кмета на града и зам.кмета по образование Йордан...

DSC_0121

Нищят проблемите на детското образование на международен форум

Нищят проблемите на детското образование на международен форум и семейството – традиции, ценности и иновации". Поводът е 130 – годишнината от началото на предучилищното образование в България. В рамките на...