Общините в Европа

BSU-EXP-SAVET_2

Експертен съвет помага на бизнеса и образованието

Експертен съвет помага на бизнеса и образованието реализация на младите хора на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в БСУ". Присъстваха зам.-ректорът по учебната дейност на ...

Makaroni

И макароните влизат в новата политика на ЕК

И макароните влизат в новата политика на ЕК популяризирането и информацията за европейските селскостопански и хранителни продукти. Тази нова политика, чийто бюджет е увеличен и която в дъ...

Med1

ЕС дава само 7 млн. лв. за пчелари

ЕС дава само 7 млн. лв. за пчелари националната програма за пчеларство, която е в сила в периода 2014-2016 г., са заложени 14 млн. лева. Евросредствата са 50% от финансирането на п...

DSC_5591

20 местен автобус ще вози туристи до Музея на солта

20 местен автобус ще вози туристи до Музея на солта топлоизолация и нови ВиК и ел. инсталации. Музейните сгради вече имат система за видеонаблюдение и фасадно осветление на база светодиодна техника с ен...

DSC_3693

"Константин Фотинов" с многофункционална спортна площадка

"Константин Фотинов" с многофункционална спортна площадка на първата копка за изграждането на многофункционална спортна площадка в  двора на  Професионална гимнази по  електротехника и еле...