Здраве

AGVarna

Акредитират варненската АГ болница

Акредитират варненската АГ болница Управителят на АГ болница д-р Минко Минков изтъкна, че досега здравното заведение е получавало висока оценка на акредитация. "Тя е необходима з...

Parapet

Остеопороза 17 септемвреви

Остеопороза 17 септемвреви

Lekar

Спасиха бебе със сърдечен порок

Спасиха бебе със сърдечен порок Той показал стеснение на аортата. При подобна вродена недостатъчност единственият изход е операция, а такива операции се извършват само в Детска ...

CPZ

ЦПЗ-то във Варна получи помещения за ползване

ЦПЗ-то във Варна получи помещения за ползване който работи с наркозависими по метадоновата програма към центъра ще може да ги стопанисва за срок от 10 години. Д-р Татяна Аврамова, директор на Д...

Intenzivno

Интензивното в МБАЛ "Св.Анна" се нуждае от нова апаратурата

Интензивното в МБАЛ "Св.Анна" се нуждае от нова апаратурата в отделението по анестезиология и интензивно лечение ежегодно се лекуват около 720 пациенти и персоналът взема участие в около 9 500 спешн...