Таг Здравко Братоев

Дружеството от години работи съвместно с гимназии по програмата за дуално образование, обясни Здравко Братоев (в средата). Снимка Авторът

Само 3 ученици в Бургас с дуално обучение започват работа

Само 3 ученици в Бургас, завършили дуално обучение, ще започнат работа в EVN. Компанията работи по програмата за дуално обучение с 11 гимназии в стран...

Инж. Здравко Братоев поздрави учениците с новия кабинет, оборудван от EVN. Снимки Лина Главинова

EVN обзаведе кабинет за обучение в бургаското Механо

Учениците от VIII "е" клас от специалността "Ел. обзавеждане на производството" в дуална форма на обучение на бургаската ПГМЕЕ ще ...