Таг Общината Бургас обявява търг

Съобщение на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д № 752/18.03.2021 г.               На осн...