Таг доклади

42-ма студентите участваха в научния форум. Снимки Универстите проф. д-р Асен Златаров

Студенти по медицина с доклади по актуални здравни теми

Студенти по медицина изнесоха доклади по актуални здравни теми в рамките на Четвъртата студентска научна конференция на университет "Проф. д...

Това е първият научен форум, посветен на Аква калиде. Снимка Лина Главинова

Аква калиде събира учени на международен форум

Първата научна конференция, посветена на изследванията и социализацията на археологически обект "Акве калиде ще се проведе на 26-и и 27-и ап...