Таг доход на член от семейство

•	Доходът от работна заплата през 2021 г. е 4 273 лв. и се увеличава с 12.9% спрямо 2020 година. Снимка Архив Черноморие-бг

7 431 лева е средният годишен общ доход на жител в Бургаско

7 431 лева е годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Бургас през 2021 година и нараства с 6.1% спрямо 2020 година, сочат ...

За последните 5 години общият доход средно на лице от домакинство нараства с 52.5%, сочат данни на НСИ. Снимка Черноморие-бг

Член на домакинство разполага със 7 003 лв. доход за година

Член на домакинство в област Бургас е разполагал с годишен общ доход в размер на 7 003 лева. Това е нарастване с 17.7% спрямо 2019 година, с...