Таг заплата в област Бургас

В област Бургас средната брутна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 1 681 лева, при 2 123 лева средна за страната. Снимката е илюстративна

1 681 лв. е брутната работна заплата в Бургаско

106.6 хиляди са наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на декември 2023 г., това сочат предварителните данни на На...

Област Бургас се нарежда на осмо място в страната по средна работна заплата. Снимка Архив Черноморие-БГ

В Бургаско средната заплата за обществения сектор е 1 016 лв.

Средната месечна работна заплата в обществения сектор в област Бургас за последното тримесечие на 2017 г. е била 1 016 лева. Увеличението спрямо предх...