Таг концесионен договор

Концесията на ивицата е за срок от 20 години

Варненска фирма ще стопанисва два плажа

Регистрираната във Варна "Миг Варна 2014" ЕООД ще стопанисва два плажа във Варна. Решението е взето на заседание на Министерски съ...

Търсят концесионер на плаж Буните

Търсят концесионер на Буните във Варна, ще плаща по 26 799,40 лв. без ДДС на година

Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Буните" в община Варна, област Варна...

Концесията на плажа се продължава с правоприемника на дружеството

Изменят концесионния договор на плаж Слънчев ден

Изменят концесионния договор на плаж "Слънчев ден". Решението е взето на заседание на Министерски съвет днес. Процедурата е наложена пр...

Спирките от бързата линия намаляват видимостта на рекламата, която е на другите заслони. Снимки Лина Главинова

С 26 000 лв. намалиха договора за концесия на спирките в Бургас

С 26 000 лева намалиха концесионните такси на наемателя на автобусните спирки в Бургас. Искането за корекция на цената на концесионния договор е входи...