Таг недвижим имот

Съобщение на Община Бургас

З А П О В Е Д № 1481/02.06.21 г.   На основание чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 14 и чл. 61 от Наредбата за реда з...