Таг поставени под карантина

Гласуването ще става с подвижна избирателна кутия. Снимка Архив Черноморие-бг

Поставените под карантина или в изолация ще гласуват в дома си

Централната избирателна комисия определи със свое решение правилата за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели с трайни увреждания, поста...

Безлюдни са улиците на Бургас в неделния ден. Снимка Лина Главинова

30% от идващите от рискови страни попълват фалшиви анкетни карти

30% от влизащите у нас от рискови страни попълват фалшиви или нечетливи анкетни карти, в които посочват адрес, различен от техния. Това затруднява изд...